Игри

Информация за страница Документи

   Всеки ден на много хора се налага да боравят с различни по вид документи, независимо дали по време или извън работа. Може да се каже, че това е ежедневието на почти всеки, но най-вече на тези, работещи в сферата на държавната администрация. По принцип едно от местата, които свързваме с такъв вид дейност, е например кварталната община. В нея абсолютно всеки ден могат да се видят многобройни опашки, състоящи се от мъже и жени на различни възрасти. Без значение дали те подават заявление за самоосигуряване или пък трябва да претърпят смяна на личната карта, и в двата случая се изисква попълването на обемна документация. Това неминуемо води до отнемането на много време, ето защо почти винаги въпросните хора са принудени от обстоятелствата да си вземат отпуска. Особено в страната е много трудно, даже невъзможно, да се свърши цялата работа само в рамките на един работен ден, което допълнително изнервя хората.

    Друг вид документи са например тези, които трябва да подадем при кандидатстване за нова работа. Освен изискваната от всеки шеф биография, преди това трябва да се снабдим с трудова книжка и свидетелство за съдимост. Също както в случая с ваденето на нова лична карта, и тук се налага да посещаваме редица държавни институции и да попълваме документация. Въпреки че целта е попълването да става колкото се може по-бързо и без излишно забавяне, всъщност се получава точно обратното. Ежедневно се вижда как хората се затрудняват при попълването на документацията, независимо от факта, че на стените или на гишетата има залепен образец. Това е и причината, поради която се стига до изнервяне и изостряне на обстановката. За съжаление ситуацията в страната е такава от доста дълго време и няма изгледи, че ще се промени. В институциите продължава да цари бъркотия и за да се справим с подаването на документацията, се налага преди всичко да имаме огромно търпение. Невинаги обаче се налага да чакаме толкова дълго. Има и случаи, когато даден документ  е сравнително лесен за попълване и е възможно да въведем необходимите данни на празната бланка и в домашни условия, както правят доста хора.

    С документи работят много хора, но най-вече изпълняващите длъжността секретар. Всеки ден през ръцете на тези хора преминават огромен брой листове и папки, всички те пряко свързани с някаква дейност. Типичен друг пример за работа с документация е, когато са ни приели да следваме висшето си образование в даден университет. Тогава се налага първо да се отиде до мястото, за да се внесе първата сума по семестриалната такса и да се представи касовият бон. След това се попълват и документациите, касаещи желанието ни да изучаваме предмета, който са ни приели. Това всичко са само малка част от примерите, които могат да се дадат, за да стане ясно с колко много документация сме принудени да работим всеки ден. Днес за повече улеснение много от въпросните папки, извлечения, отчети и всичко останало е качено на файлове в компютър, така че попълването да се извършва по електронен път.

eXTReMe Tracker